Vitajte v Trainstation Návode

 1. 1. Úvod
 2. 2. Typy vlakov
 3. 3. Typy lokomotív a vagónov
 4. 4. Zostavovanie vlakov a ich chod
 5. 5. Herná obrazovka a nastavenia
 6. 6. Obchod
 7. 7. Susedia
 8. 8. Prehľad vlakov
 9. 9. Montážne depo
 10. 10. Prehľad materiálov
 11. 11. Múzeum
 12. 12. Destinácie: Nákladné doky a mestá
 13. 13. Lokálne a medzinárodné vlaky
 14. 14. Jazda vlakom a píšťalky
 15. 15. Kontrakty
 16. 16. Ciele
 17. 17. Osobné/Poštové a Expresné vlaky/Truhlice
 18. 18. Darčeky
 19. 19. Gemy
 20. 20. Sklad
 21. 21. Vlakové sety
 22. 22. Najčastejšie kladené otázky a fórum

1. Úvod

TrainStation je zábavná hra, kde si môžete zostavovať vlaky, posielať ich do rôznych destinácií, budovať si vlastnú stanicu, plniť rôzne misie a nadobúdať ciele. Môžete využívať lokálne vlaky, ktoré vám hromadia stavebné materiály a zarábajú zlato a medzinárodné vlaky, ktorými môžete dopravovať rôzne materiály vašim priateľom alebo kontraktorom, aby ste sa prepracovali mnohými úlohami a získali zaujímavé odmeny.


2. Typy vlakov

V zásade existujú dva typy vlakov: osobné/poštové a nákladné vlaky.

Osobné vlaky odvážajú pasažierov a poštu, ktorí sa hromadia na stanici, do zvolenej destinácie. Po tom, ako vlak dorazí do svojej destinácie, môžete ju navštíviť a naložiť/vyložiť vlak ručne, kým vlak čaká a získať za to profit a skúsenosti navyše. Potom sa vlak vráti naspäť do hráčovej stanice a hráč za to získa profit za cestovné od pasažierov a doručenie pošty.
Pasažieri sa neustále zhromažďujú na hráčovej stanici v závislosti od počtu a typu postavených budov. Čím viac budov, tým viac pasažierov.
Pošta sa dá zbierať na nástupišti vo forme balíčkov alebo chytaním lietajúcich obálok (kliknutím na ňu). Ak sa na stanici minú všetci pasažieri a pošta, hráč nemôže vyslať prázdny vlak.

Nákladné vlaky fungujú na podobnom princípe. Hráč odošle prázdny nákladný vlak do nákladných dokov, kde sa naložia materiály a doručia do hráčovej stanice. Ak hráč navštívi nákladné doky a naloží vlaky ručne, získa extra materiály a skúsenosti. Zozbierané materiály sa hromadia v staničnom sklade a môžu byť použité na výstavbu budov, zdokonalenie stanice alebo sa môžu jednoducho predať, ak hráčovi chýba zlato. Okrem toho môže hráč posielať materiály svojim priateľom cez tlačítko Medzinárodné vlaky.


3. Typy lokomotív a vagónov

Lokomotívy

Momentálne existujú 4 rôzne typy lokomotív: parné, dieselové, elektrické a maglevy.
Parné rušne sú základným typom lokomotív, s ktorým každý hráč začína. Parný rušeň nemá žiadny konkrétny bonus a hráč si bude musieť v niektorých prípadoch kúpiť novú tému/rozšírenie vo svojej stanici, aby mohol postupovať ďalej v hre.
Dieselové lokomotívy sú lepšie ako parné a vynášajú o 40% viac. To znamená, že hráč získa o 40% viac materiálov a skúseností z nákladných vlakov, o 40% viac zisku a skúseností z osobných vlakov a o 40% viac skúseností zo špeciálnych vlakov, ktoré sa dajú pripojiť k akémukoľvek typu vlaku.
Elektrické lokomotívy sú trochu zložitejšie v rámci bonusov. O 100% vyšší zisk sa aplikuje iba pri osobných, poštových a špeciálnych vagónoch. V osobných destináciách získava hráč o 100% vyšší zisk a skúsenosti z osobných, poštových a špeciálnych vlakov, ale žiadny špecifický bonus z nákladných vlakov. Keď ťahajú nákladné vagóny, v zásade sa chovajú rovnako ako parné rušne (nulový bonus).
Maglev lokomotívy sú doteraz najlepšie lokomotívy v našej hre. Rovnako ako parné rušne, nemajú žiadny konkrétny bonus, avšak bonus maglev vagónov tento nedostatok dobre kompenzujú. Maglevy majú svoju vlastnú trať, montážne depo a vagóny, pričom tie sa nedajú zaradiť za iný typ lokomotívy ako maglev a zároveň maglev lokomotívy nemôžu ťahať iné ako maglev vagóny.

Vagóny
Osobné a poštové vagóny
Posielanie osobných a poštových vagónov je najlepším spôsobom získavania zlata. Takéto vlaky vyslané z hráčovej stanice odvážajú pasažierov a poštu a vracajú sa naspať so zlatom. Ich efektivita spočíva v dvoch základných častiach. Primárna je kapacita pasažierov/pošty a sekundárna bonus. Znamená to, že vagón, ktorý má kapacitu 100 pasažierov a 100%-ný bonus sa rovná vagónu s kapacitou 200 pasažierov a žiadnym bonusom. Pri porovnávaní vagónov a rozhodovaní sa, z ktorých je najvýhodnejšie zostaviť vlak, by mal hráč brať do úvahy príjem pasažierov a schopnosť nadobúdať poštu, aby sa mu náhodou nestalo, že nemá na stanici žiadnych pasažierov a poštu na získavanie zlata. Je dôležité si zapamätať, že hráči s malým príjmom pasažierov a malým počtom priateľov by nemali zostavovať osobné a poštové vlaky s malým alebo žiadnym bonusom, ale sústrediť sa na vagóny s veľkým bonusom.

Nákladné vagóny
Nákladné vagóny sú najlepšími pomocníkmi pri zbieraní materiálov, ktoré sú potrebné pri stavbe nových budov, rozšírení stanice a spĺňaní kontraktov. Nákladný vlak, ktorý pozostáva z nákladných vagónov (najviac 4 rôzne typy), a ak si hráč želá, tak aj špeciálnych vagónov, odíde zo stanice a potom sa vracia s plným ziskom.

Špeciálne vagóny
Špeciálne vagóny (zahŕňajúc služobné vozne) sú, ako už z názvu vyplýva, trochu iné ako osobné, poštové a nákladné vagóny. Ich cieľom je, aby mohol hráč prevážať aj vagóny, ktoré síce nezapadajú úplne do hernej mechaniky, no bola by škoda, keby v hre neboli. Špeciálne vagóny sa dajú zaradiť k osobným, poštovým, aj k nákladným vlakom. Vzhľadom na to, že hráč z nich nedostáva žiadny zisk ani materiály, ich cieľom je odmeniť ho skúsenosťami navyše. Bonus k skúsenostiam sa viaže iba na konkrétny vagón a nie na celý vlak!


4. Zostavovanie vlakov a ich chod

Zostavovanie vlakov
Hráč si môže zostaviť takmer akýkoľvek vlak; či už s jedným typom vagónov (osobný vlak, poštový vlak, nákladný vlak na drevo, atď.) alebo zmiešaný (osobný/poštový alebo na drevo/klince). Základným pravidlom je, že hráč nemôže miešať osobné/poštové vagóny s nákladnými v rámci jedného vlaku. Špeciálne vagóny sa môžu pridávať k obom typom vlakov, aj k osobným, aj k nákladným. Vlaky, ktoré pozostávajú len zo špeciálnych vagónov, cestujú automaticky do osobných destinácií/miest.

Vypravovanie a manažovanie vlakov
Zmontované vlaky sa môžu zaradiť do obehu alebo sa môžu odložiť do depa. Aktívne vlaky obsadzujú lokálne vlakové miesta alebo medzinárodné vlakové miesta a vlaky, ktoré sa práve nepoužívajú, obsadzujú vlakové miesta v depe. Hráč má obmedzený počet lokálnych a medzinárodných vlakových miest a miest v depe, takže dané kapacity treba využívať rozumne. Hráč si môže neskôr zvýšiť počet týchto miest zakúpením rozšírenia.

Vypravovanie lokálnych vlakov je jednoduché. Po tom, ako si hráč vyprázdni vagóny vo svojej stanici, môže kliknúť na lokomotívu a poslať vlak do vybranej destinácie. Čím dlhšia trasa, tým väčší výnos (ktorý ale nie je priamo úmerný).

Vypravovanie medzinárodných vlakov je o niečo zložitejšie. Prvá možnosť je, zložiť vlak v medzinárodnom vlakovom mieste a potom vybrať možnosť odoslania vlaku priateľovi. Druhá možnosť je, zložiť vlak v depe a potom odoslať vlak priateľovi. Takýmto spôsobom sa hráčovi otvorí nové okno so všetkými priateľmi a dodávateľmi. Stačí si vybrať jedného alebo viacerých priateľov (dodávateľov) a potom určiť koľko zlata alebo materiálov má vlak odviezť. Ak si hráč zakúpil medzi rozšíreniami Plánovač cesty, môže vlaky posielať k viacerým priateľom.

Každý vlak musí zaplatiť taxu pri odchode zo stanice. Tá je úplne závislá na tom, aký typ lokomotívy sa práve využíva v konkrétnom vlaku. Parné rušne platia taxu zlatom, dieselové palivom a elektrické a maglevy uránom (U-235). Taxa predstavuje trovy za údržbu a chod konkrétneho vlaku.

Z času na čas jazdia do hráčovej a do susedných staníc expresné vlaky. Väčšinou sa nedá uhádnuť čas príchodu expresného vlaku, ale ak hráč získal píšťalky pri jazde vlakom, môže ich vo svojej stanici použiť, čo privolá expresný vlak. Sleduj modré signálne svetlá, pretože tie indikujú, že práve prichádza expresný vlak. Za to, že sa hráč postará o expresné vlaky vo svojej stanici alebo v staniciach svojich susedov, získa extra zlato/materiály a skúsenosti.


5. Herná obrazovka a nastavenia

Väčšina zábavy s vláčikmi sa odohráva na hernej obrazovke. Odtiaľ hráč vypravuje svoje vlaky, získava profit z vrátených vlakov, zbiera poštu, či stavia rôzne budovy a vylepšenia vo svojej stanici. Všetko sa deje na tejto hlavnej obrazovke.

Stanica pozostáva z dvoch hlavných častí: ulica (kde sa dajú stavať budovy) a trať (kde vlaky prichádzajú, stoja a odchádzajú). Hráč začína s jednou traťou a jednou ulicou a neskôr si môže dokúpiť ďalšie.

Všetky dôležité informácie o hráčovej stanici sa nachádzajú v hornej časti hernej obrazovky: počet pasažierov a pošty, príjem pasažierov, množstvo zlata a gemov, súčasný level hráča, množstvo skúseností potrebných do ďalšieho levela a celkový počet skúseností, ktoré hráč doteraz v hre nadobudol. Sú tu ešte ďalšie dôležité obrazovky, ako Prehľad vlakov, Prehľad materiálov, Darčeky, Ciele, Kontrakty, Múzeum, Obchod a Nastavenia.

TrainStation nastavenia sa ovládajú veľmi jednoducho: stačí na ne prejsť s kurzorom a ukážu sa jednotlivé popisy každého tlačítka s nastavením. Sú tu nastavenia ako Priblížiť a Oddialiť, Fullscreen, Urob fotku, Ulož hru a nastavenia, Zamknúť/Odomknúť budovy a dekorácie a dve rolovacie menu s nastaveniami, kde prvé obsahuje Vypnúť/Zapnúť zvuky a hudbu, tipy, potvrdzovanie nakupovania gemov, Ovládanie hlasitosti, vizuálnej kvality a Skryť/Ukázať vlajky na stanici. Druhé rolovacie menu obsahuje Stavebnú pomôcku.


6. Obchod

Akonáhle začnete premýšľať nad zostavovaním ďalších a lepších vlakov, získavaní viacerých vagónov, stavaní krajších budov alebo skrášlení stanice so zaujímavými dekoráciami, mali by ste navštíviť obchod. Každý predmet v obchode má svoj vlastný rámik, ktorý obsahuje meno predmetu a ďalšie informácie, ktoré sú opísané nižšie. Samotný obchod sa dá navštíviť jednoducho z hlavnej staničnej obrazovky a je jasne štrukturovaný do sekcií:
Limitovaná ponuka a Bazár – V Limitovanej ponuke sa dajú získať skvelé limitované veci, ktoré majú lepšie vlastnosti ako bežné veci, ktoré sú dostupné pre ten istý level. V Bazári si majú šancu noví hráči zakúpiť veci, ktoré boli dávno v Limitovanej ponuke a už nie sú k dispozícii. Veci v Bazári sa nijako nemenia vzhľadom na Limitovanú ponuku, aby neboli noví hráči zvýhodňovaní. Nové veci sa v Limitovanej ponuke objavujú dva razy do týždňa a v Bazári jeden raz do týždňa.
Lokomotívy – Hráč si môže v obchode vybrať zo širokej ponuky lokomotív. Môže si kúpiť od najlacnejšej po najdrahšiu, najsilnejšiu a najviac vynášajúcu. Doplnkové informácie uvádzajú cenu, taxu a silu lokomotívy.
Nákladné vagóny – Veľký výber nákladných vozňov pre nákladnú dopravu. Doplnkové informácie obsahujú cenu, náklad a kapacitu vozňa.
Osobné a poštové vagóny – Hráč si môže zaobstarať osobné a poštové vagóny pre svoje osobné a poštové vlaky. Ďalšie informácie udávajú cenu, maximálnu kapacitu a výnos daných vozňov.
Špeciálne vagóny – Rôzne typy špeciálnych vozňov, ktoré získavajú pre hráča skúsenosti navyše. Cena, výnos a bonus sú pri nich taktiež uvedené.
Budovy – Budovy pridávajú na veľkoleposti a štýle každej unikátnej stanice a zároveň slúžia na to, aby lákali pasažierov, ktorí chcú využívať služby hráčových vlakov. Každá budova má odlišný pomer príjmu pasažierov. Okrem bežných budov sú v obchode aj špeciálne budovy, ktoré vylepšujú funkčnosť stanice.
Dekorácie – Účel dekorácií je skrášľovanie stanice.
Rozšírenia a témy - V tejto záložke sa dajú zakúpiť rozšírenia a témy pre vylepšenie stanice. Dajú sa tu získať nové ulice pre stavbu nových budov, pridávať nové trate pre prijímanie a vypravovanie viacerých vlakov naraz alebo postupovať do ďalších tém, kde sa dajú zakúpiť nové vlaky, budovy a množstvo iných užitočných vecí.
Vlajky - Vlajky umiestnené na hráčovej stanici mu zvyšujú príjem a kapacitu pasažierov.


7. Susedia

Ak chceš, aby sa tvoji priatelia zabávali s tebou v TrainStation, stačí ich pozvať a stať sa susedmi! Mať svojich priateľov ako susedov v našej hre, ponúka množstvo výhod. Ak hráčovi priatelia potrebujú viac pasažierov, stačí, ak im pošleš vlajku/vlajky, ktorú si následne postavia na svojej stanici, čo im dočasne zvýši príjem pasažierov. Vlajka/vlajky síce po určitom čase od umiestnenia na stanici vypršia, ale poskytujú výrazný bonus k príjmu pasažierov a celkovej kapacite pasažierov. Každý hráč môže mať maximálne 10 vlajok vo svojej stanici naraz. Avšak špeciálna budova 'Veľvyslanecto' hráčovi umožní umiestniť +10 vlajok a budova 'Veža Aerial II' ďalších +5 vlajok.
Pomáhaj svojim susedom a kedykoľvek budeš v úzkych, stačí poprosiť svojich priateľov o pomoc. Hlavnou myšlienkou pridávania susedov je, aby ste si navzájom pomáhali, čo zjednodušuje hru a pridáva k celkovej zábave pri hraní TrainStation.

Pri návšteve susedov sa dajú zbierať odmeny za odbavenie expresných vlakov a zbieranie poštových balíčkov. Expresné vlaky a poštové balíčky v staniciach susedov nepatria nikomu, to znamená, že ich odkliknutie nikomu neublíži.


8. Prehľad vlakov

Tlačítkom 'Vlaky' sa zobrazí prehľad všetkých vlakov. Každý vlak má svoj status bar, kde sa zobrazuje, čo sa s konkrétnym vlakom práve deje.
Prichádza na stanicu – Vlak práve prichádza na stanicu.
Prichádza do dokov – Vlak práve prichádza do dokov.
Prichádza do mesta – Vlak práve prichádza do mesta.
Opúšťa stanicu – Vlak práve opúšťa stanicu.
Opúšťa doky – Vlak práve opúšťa doky.
Opúšťa mesto – Vlak práve opúšťa mesto.
Doručovanie zásielky – Vlak práve doručuje zásielku k susedom alebo ku dodávateľom.
Čaká na stanici – Ak sú všetky trate práve plné, vlak čaká na prázdnu koľaj, aby mohol doraziť do stanice.
Čaká v dokoch – Ak sú všetky trate v nákladných dokov práve plné, vlak čaká na prázdnu koľaj, aby mohol doraziť do dokov.
Na stanici – Vlak čaká v stanici na odbavenie a odoslanie, buď do destinácie alebo do montážneho depa.
V dokoch – Nákladný vlak čaká v dokoch na naloženie.
V meste – Osobné a poštové vlaky čakajú v meste na vyloženie.
V depe – Vlak čaká v montážnom depe na prestavbu alebo na to, aby bol poslaný naspať do stanice.
Na ceste do stanice – Vlak je na ceste do stanice.
Na ceste do mesta – Osobné a poštové vlaky na ceste do mesta.
Na ceste do dokov – Nákladné vlaky na ceste do ich destinácie.

Vlaky sa dajú kedykoľvek urýchliť. Urýchlenie okamžite vráti daný vlak späť do stanice s plným ziskom, ale stojí to niekoľko gemov. Vlaky sa okrem toho dajú aj zrušiť, ak sú v prvej polovici svojej cesty. Za zrušenie vlaku sa nič neplatí, ale vlak sa vráti do stanice s nulovým ziskom! Zároveň treba poznamenať, že vlaku, ktorý cestuje menej ako 10 minút, trvá 10 minút vrátiť sa naspäť do stanice (napr.: vlak, ktorý je zrušený po 2 minútach cesty, sa vráti za 8 minút). Vlaky, ktoré sú na ceste dlhšie ako 10 minút, sa okamžite po zrušení vrátia do stanice.


9. Montážne depo

Montážne depo je miesto, kde sa dajú kupovať a predávať vlaky, montovať nové a prestavovať staré. Spodná línia obrazovky predstavuje sklad vagónov a lokomotív. Vrchná časť predstavuje montážnu trať depa, kde stačí myšou pretiahnuť (alebo dvojitým klikom) daný vagón/lokomotívu podľa toho, aký vlak sa chystáte zmontovať. Ak nemáte žiadne lokomotívy a/alebo vagóny v sklade, stačí kliknúť na tlačítko Obchod a kúpiť si nové. Po tom, ako dokončíte svoj nový vlak alebo ste hotoví s prestavovaním starého, môžete ho poslať do stanice alebo ho môžete nechať v montážnom depe pre neskoršiu úpravu.

Do montážneho depa sa dá dostať dvoma spôsobmi. Buď cez tlačítko 'Nový vlak' v obrazovke 'Vlaky' (potrebujete na to voľný slot medzi lokálnymi vlakmi, medzinárodnými vlakmi alebo v depe) alebo cez tlačítko 'Uprav vlak' v obrazovke 'Riadenie vlakov' (obrazovka, kde si hráč vyberá destinácie).


10. Prehľad materiálov

Je veľmi dôležité mať pod kontrolou svoj tovar. V Prehľade materiálov sa dá nájsť všetok materiál, ktorý je práve na sklade. Vždy, keď sa nákladné vlaky vyložia na stanici, všetky materiály sa okamžite prenesú do skladu. Následne sa dajú použiť na stavbu budov, poslať medzinárodnými vlakmi alebo sa dajú predať, ak hráč potrebuje zlato. Materiály sa dajú získať aj hraním našej dennej mini hry na našom TrainStation portáli, ktoré sa pridajú do zásob po refreshnutí hry.


11. Múzeum

Múzeum predstavuje osobnú zbierku lokomotív hráča. Je rozdelené do 5 sekcií: Parné rušne, Dieselové rušne, Elektrické rušne, Maglev rušne a Vlakové sety. Múzeum vedie záznamy o každej lokomotíve, ktorú si hráč zakúpil. Záznam zostáva v múzeu aj keď hráč lokomotívu predá. To, že je lokomotíva v múzeu neznamená, že sa nedá používať. Keďže je to iba záznam, lokomotíva sa dá normálne dať do služby. Múzeum je prístupné od 6. levelu. Hráč si taktiež môže urobiť screenshot akejkoľvek lokomotívy kliknutím na tlačítko Urob fotku v pravo hornom rohu, aby hráčovi kamaráti videli, aké má úžasné vlaky. Je možné navštíviť múzeá susedov a prezrieť si ich zbierky.


12. Destinácie: Nákladné doky a mestá

Nákladné doky a mestá sú špeciálnymi miestami, kde hráč posiela svoje nákladné a osobné/poštové vlaky, aby sa naložili materiálmi alebo transformovali pasažierov/poštu na zlato. Akonáhle daný vlak dorazí do vybranej destinácie, hráč ju môže navštíviť a naložiť vlak manuálne alebo ho môže nechať naložiť automaticky. Hráč sa ale nemusí obávať, vlaky sa v destináciách nakladajú/vykladajú automaticky, aj keď je offline. Treba si ale zapamätať, že manuálne nakladanie/vykladanie vlakov v destináciách (navštívením destinácie a vyklikaním jednotlivých vlakov) dáva hráčovi materiály alebo zlato a skúsenosti navyše.


13. Lokálne a medzinárodné vlaky

Ako sme už spomenuli, je rozdiel, keď vlak jazdí na lokálnej a na medzinárodnej trati. Lokálny vlak zbiera materiály a zlato do hráčovej stanice a medzinárodný vozí materiály z hráčovej stanice k jeho susedom a dodávateľom. Lokálne vlaky sa dajú poslať na rôzne dlhé trasy v rozpätí od 10 minút do 1 týždňa a množstvo materiálov závisí od typu lokomotívy, bonusov jednotlivých vagónov, typu a dĺžky trasy. Medzinárodný vlak sa vždy posiela na 4-hodinovú trasu, ale do priateľovej stanice dorazí za 10 minút od odoslania zo stanice, aby sa dal zrušiť. Ak hráč pošle medzinárodný vlak ku dodávateľovi, dorazí k nemu za 2 hodiny (v polovici svojej trasy). Tam ho môže hráč vyložiť manuálne alebo nechať ho vyložiť automaticky. O kontraktoch a kontraktoroch sa dozviete v samostatnej téme.


14. Jazda vlakom a píšťalky

Jazda vlakom je jedna z novších prvkov v hre, ktorá umožňuje hráčom sledovať vlak pri tom, ako cestuje do svojej destinácie. Okrem toho si popri sledovaní môžu zbierať materiály, zlato a skúsenosti, ktoré vylietavajú vo forme ikoniek z vlaku. Skúsenosti, ktoré vyskakujú z vlaku počas jazdy sa spočítavajú a ak súčet dovŕši hodnotu 85, hráč získa expresnú píšťalku. Ak má hráč vo svojej stanici aspoň jednu voľnú koľaj, môže zapískať na túto píšťalku, čo mu privolá expresný vlak s materiálmi a zlatom navyše. Na píšťalky z jazdy vlakom je nastavený maximálny limit 99, čo znamená, že ďalšie mu nebudú prirátané, ak opäť neklesne pod toto číslo. Píšťalky sa dajú získať aj ako odmena za ukončenie niektorých cieľov a vtedy sa limit zvyšuje na 999.


15. Kontrakty

Kontrakty sú misie alebo úlohy, ktoré hráč spĺňa pre rôznych dodávateľov - kontraktorov. Momentálne existujú 12 plánovaní kontraktori, ktorí sú väčšinou nejak prepojení so železnicami alebo sú súčasťou histórie železníc. Kontrakty sa odomknú akonáhle si hráč kúpi svoj prvý Medzinárodný slot. Následne sa dá vybrať kontraktor, ktorému chce hráč pomôcť. Môže sa zamerať na konkrétneho kontraktora, postupovať náhodne alebo pracovať pre všetkých kontraktorovnaraz. Výber je ponechaný na hráča. Niektoré kontrakty vyžadujú predaj alebo presun vecí v stanici daného kontraktora, iné vyžadujú stavanie budov alebo dekorácií v ich staniciach, pri ďalších treba poslať konkrétny vagón, lokomotívu alebo typ lokomotívy do ich stanice alebo doručiť nejaké množstvo jedného alebo viacerých materiálov. Hlavným prostriedkom pri spĺňaní kontraktov sú Medzinárodné vlaky. Je potrebné, aby ich hráč nakladal materiálmi alebo zlatom a posielal ku daným kontraktorom, aby splnil jednotlivé ciele, ktoré sú udávané našimi dvanástimi železničnými podnikateľmi.


16. Ciele

Ciele sú míľniky, na ktorých hráč pracuje, aj keď o tom nevie. Základné ciele majú zväčša 4 úrovne, pričom každý level je o niečo ťažší ako ten predchádzajúci. Zvyčajne vyžadujú ciele typu: Vyprav %trans_var1% elektrických vlakov, Vylož %trans_var2% materiálov alebo Postav %trans_var3% budov/dekorácií. Existuje niekoľko špeciálnych cieľov, ktoré zvyčajne pozostávajú z 10 alebo 13 častí, za ktoré je hráč odmenený lokomotívou a nákladným, osobným, poštovým alebo špeciálnym vagónom a jeden hlavný cieľ, ktorý vyžaduje, aby hráč vypravil kompletný vlakový set, ktorý získal z predošlých splnených cieľov, na 2-dňovú trasu, aby získal finálnu odmenu, ktorou je zvyčajne nejaká skvelá budova s výhodným príjmom pasažierov.


17. Osobné/Poštové a Expresné vlaky/Truhlice

Najlepším spôsobom, ako prevádzkovať svoju železnicu jednoducho a s rozumom, je mať dostatok všetkých materiálov, pasažierov a pošty, prípadne viac, ako je potrebné.

Pasažieri sa na stanici zhromažďujú na základe postavených budov. Príjem pasažierov sa dá zvýšiť, ak hráč na svojej stanici postaví vlajky.

Pošta sa dá zbierať tromi spôsobmi. Prvý je klikanie na poletujúce obálky na hlavnej obrazovke a občasné balíčky, ktoré dopadnú na stanicu. Druhý je zbieranie poštových balíčkov u susedov, ktoré sa u nich objavujú každých 12 hodín. Posledný je získavanie pošty prostredníctvom darčekov, ktoré môžu susedia poslať. Okrem poštových balíčkov u susedov, ktoré sa objavujú každých 12 hodín, sa u nich objavujú aj expresné vlaky, no tie majú interval 24 hodín, takže pozor na modré ikonky vláčikov a biele ikonky obálok zobrazujúce sa na fotkách susedov v spodnej časti hlavnej obrazovky.


18. Darčeky

Posielanie darčekov je najjednoduchší spôsob, ako získať materiály a/alebo niektoré predmety. Každý sused, ktorého hráč má, a aj samotný hráč, môže poslať darček každých 24 hodín. Počet darčekov odoslaných za hodinu, je momentálne limitovaný na 40, no tento počet sa dá zvýšiť na 60/hodina postavením špeciálnej budovy s názvom Kráľovská pošta. Každý deň v týždni sa dá vybrať zo šiestich rôznych darčekov. Dokonca je možné posielať aj Gemy ako darček (pozri 19. Gemy). Z času na čas tieto základné darčeky meníme, aby boli stále príťažlivé.

Keď dostaneš darček, tento sa zobrazí v darčekoch a ikona darčekov na hlavnej obrazovke začne vyskakovať a triasť sa, aby Ťa upozornila. V darčekoch môžeš vidieť, kto Ti poslal aký darček a tiež sa môžeš rozhodnúť, čo s ním urobíš. Všetky darčeky, s výnimkou materiálov, môžu byť predané priamo z darčekov. Toto sa môže hodiť, pretože darčeky majú obmedzenú kapacitu 200 darčekov. Táto kapacita však môže byť rozšírená o ďalších 100 špeciálnou budovou Kráľovský sklad.
Maj na pamäti, že darčeky staršie ako týždeň budú počas našej pravidelnej aktualizácie hry navždy vymazané, preto si kontroluj Tvoje darčeky pravidelne.


19. Gemy

Gemy sú prémiovým platidlom v hre TrainStation. Existuje niekoľko možností, ako získať gemy:
Hlavným spôsobom nadobúdania gemov je zakúpiť si ich prostredníctvom reálnych peňazí kliknutím na tlačítko so zeleným znakom plus v pravom hornom rohu hlavnej obrazovky. Môžete si vybrať zo 4 možností – 280, 600, 1650 a 4400 gemov, pričom posledná možnosť je najvýhodnejšia. Môžete si taktiež vybrať z niekoľkých možností platby.
Ďalším spôsobom ako získať gemy je spĺňanie kontraktov. Niektoré z odmien sú gemy.
Vďaka gemovým expresným vlakom sa dá získať každý deň 1, 2 alebo 3 gemy.
Ak si zakúpite akékoľvek množstvo gemov, 10% z nich sa dá poslať priateľovi, ktorý s vami hrá TrainStation. Táto možnosť nie je povinná, týchto 10% sa dá ponechať si pre seba.
Z času na čas ohlasujeme súťaže na našej Facebook Fansite, kde sa môžete zúčastniť a vyhrať nejaké gemy.
Iné špeciálne udalosti.

V obchode sú veci, ktoré sa dajú kúpiť za gemy označené zeleným políčkom, 2 gemami a môžete sa pozrieť, koľko ktorá vec stojí. Mali by ste si dávať pozor na tieto indikácie, keď kupujete nové predmety, aby ste omylom nestratili svoje gemy. Z tohto dôvodu je v nastaveniach možnosť zapnúť/vypnúť potvrdzovanie pri kúpe gemových vecí, aby sa predišlo takýmto nehodám.


20. Sklad

Sklad je miesto, kde sú všetky nevyužité dekorácie, budovy, vlajky, témy a železničné vozy. Dajú sa jednoducho vylepšiť v záložke tém a vylepšení, ktorá sa nachádza v obchode, kedykoľvek potrebujete viac miesta pre svoje drahocenné predmety. Je tam niekoľko filtrov, ktoré fungujú tak isto ako tie v obchode. Sklad je limitovaný našimi technickými možnosťami, ale snažíme sa ho vylepšovať pravidelne.


21. Vlakové sety

Vytváranie vlakových setov je jedna z nových skvelých prvkov v hre, ktorá bola uvedená kvôli vylepšeniu parných a dieselových vlakových setov. Aj keď vyzerali pekne, neboli také silné a výkonné ako elektrické sety. Setový bonus začína na 5% a môže sa vyšplhať až na 145%. Setový bonus začne platiť vtedy, ak má setová lokomotíva za sebou zaradených toľko setových vagónov, koľko dokáže lokomotíva utiahnuť a zároveň tam nesmie byť žiadny nesetový vagón, pretože v tom prípade sa set nebude rátať. Ak si nie ste istí, ktoré vagóny pasujú ku ktorej lokomotíve, môžete sa pozrieť do Múzea do záložky Vlakové sety. Set sa zobrazuje v Múzeu ako kompletný vtedy, keď hráč vlastní aspoň jeden z vagónov, z ktorých set pozostáva, no úplnosť setu v Múzeu neovplyvňuje setový bonus.


22. Najčastejšie kladené otázky a fórum

Záležitosti spojené s hrou TrainStation môžete preberať na:
http://forum.trainstationgame.com